Hakkımızda

 • Vizyon

  İnsan haklarına disiplinler arası bir yaklaşımla (hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, tarihi, dini, felsefi, psikolojik, etik vb.) ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda eğitimler, araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.Bu sayede dünyayı herkes için daha yaşanabilir bir yer yapmaya katkı yapmaktır. Her insanın değerli olduğunu, insanca ve insanlık onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi için çaba sarf etmektir.

  Misyon:

  İnsan hakları eğitiminin yaygınlaştırılması ile toplumda insan hakları bilincini oluşturmak. Hak ve adalet temelli bu ahlaki ilkelerin toplumsal ve  dünya barışına azami derecede katkı yapması için çaba sarf etmek. Bu çerçevede;

   

  1- Bütün insan hak ve özgürlükleri, sivil ve siyasal haklar, sosyal-ekonomik ve kültürel haklar, uzlaşma hakları, tematik haklar, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, göçmen işçi ve aileleri hakları, azınlık hakları, kalkınma hakkı gibi konularda eğitim, öğretim, araştırma ve çalışmalar yapmak,

  2-İnsan Hakları ve eğitimi ile ilgili konularda yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

  3-İnsan hakları ve eğitimi konusunda bütün toplum kesimlerine ve bütün kurumsal yapılara her aşamada eğitim, öğretim, bilgilendirme, danışmanlık hizmetleri vermek,

  4- İnsan Hakları alanında ulusal ve uluslararası alanda, seminer, konferans, kolokyum, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,