Çalışma Grupları

Çalışma Grupları

 

-Kadın Hakları Eğitimi Grubu

-Çocuk Hakları Eğitimi Grubu

-Demokrasi Eğitimi Grubu

-Din ve Vicdan Özgürlüğü Eğitimi Grubu

-İfade Özgürlüğü Eğitimi Grubu

-Mülteci Hakları Grubu

-Azınlık Hakları Grubu

-3. Kuşak Hakları Grubu

-Genel İnsan Hakları Eğitimi Grubu